Izjava o omejitvi odgovornosti

Namen te politike zasebnosti je obveščati uporabnike (“Uporabnike”) tega spletnega mesta (“Stran”) o zbiranju in obdelavi njihovih osebnih podatkov (“Osebni podatki”), s posebnim poudarkom na vrstah osebnih podatkov, na katere vpliva obdelava, upravljavcu podatkov, namenu, za katerega se obdelujejo osebni podatki, in glavnim jamstvom, danim v obrambo pravic uporabnikov.

Politika zasebnosti je sestavljena v skladu z Uredbo EU “GDPR” (št. 2016/679) in Kodeksom o varstvu osebnih podatkov (Zakonodajni odlok 196/2003), kjer je to skladno, in s katero koli drugo veljavno določbo. legalizacija.

Uporabniki morajo pozorno prebrati, kaj je navedeno v Politiki zasebnosti; če se z vsebino le-tega ne strinjajo, uporabnike vabimo, da nemudoma prenehajo brskati po spletnem mestu.

Kot je bolje navedeno v nadaljevanju, so obdelava, sporočanje in razširjanje osebnih podatkov na podlagi določb zakona in v nadaljnjih primerih, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja, pridržani.

Osebni podatki

Brskanje po spletnem mestu pomeni zbiranje in obdelavo nekaterih vrst osebnih podatkov uporabnikov in/ali drugih zainteresiranih strani ali pa stran izrecno zahteva od uporabnika, da posreduje osebne podatke, ko slednji aktivira postopek registracije na spletnem mestu. in/ali da izvršite naročilo na spletnem mestu. V tem primeru so osebni podatki potrebni ali koristni za zagotavljanje storitev uporabniku.

Občasno je navedeno, kdaj je posredovanje osebnih podatkov obvezno ali, nasprotno, neobvezno.

Možno je tudi, da spletno mesto neposredno ali posredno izvaja preglede uporabljenih plačilnih instrumentov za glavni namen preprečevanja insolventnosti, goljufive dejavnosti ali na podlagi veljavne zakonodaje o preprečevanju pranja denarja.

Zavrnitev privolitve uporabnika za obdelavo osebnih podatkov za namene, ki niso povezani z delovanjem spletnega mesta in/ali s sklepanjem naročil na spletnem mestu, ne bo povzročila pomembnih posledic.

Osebni podatki se hranijo in obdelujejo na način ter sorazmerno in skladno z nameni, za katere se podatki zbirajo in naknadno obdelujejo. Osebni podatki se uporabljajo le, kadar je to potrebno glede na namene, za katere so bili zbrani in naknadno obdelani.

Nosilec zdravljenja

Lastnik obdelave osebnih podatkov (“Lastnik”) je:

RGR SERVIS SAS

Via Vesola, 33 – 84131 – SALERNO (SA)

DDV številka in št. Davek: 05430870658

E-poštni naslov za kakršno koli komunikacijo v zvezi s politiko zasebnosti: info@rgrservice.com

Obdelava osebnih podatkov poteka znotraj poslovne strukture lastnika. Posledično osebne podatke, zbrane za namene, navedene v Politiki zasebnosti, obdeluje osebje, zadolženo za obdelavo, pri opravljanju svojih nalog pod neposrednim pooblastilom upravljavca podatkov.

Razkritje osebnih podatkov

Upravljavec podatkov posreduje del osebnih podatkov subjektom, vključno s tretjimi osebami, ki sodelujejo pri izvajanju naročil, tako v prodajni kot poprodajni fazi.

To ne posega v sporočanje ali razširjanje osebnih podatkov, kadar jih v skladu z zakonom zahtevajo policije, pravosodni organi, informacijske in varnostne organizacije ali drugi javni subjekti za obrambne ali državne varnostne ali preventivne namene. , ugotavljanje ali zatiranje upravnih ali kaznivih dejanjih ter v vsakem primeru, ko je sporočanje ali razširjanje osebnih podatkov zahtevano po zakonu.

V vseh drugih primerih je posredovanje ali razširjanje osebnih podatkov predmet predhodnega izrecnega in nedvoumnega soglasja zainteresirane strani.

Pravice zainteresiranih strank

Vsak uporabnik (ali drug subjekt, na katerega obdelava vpliva) ima pravico pridobiti potrditev obstoja ali ne osebnih podatkov v zvezi z njim, tudi če še ni registriran.

Uporabnik (ali druga oseba, na katero vpliva obdelava) ima pravico pridobiti:

Posodabljanje, popravek ali, če vas zanima, integracija osebnih podatkov;

Preklic, preoblikovanje v anonimno obliko ali blokiranje osebnih podatkov, obdelanih v nasprotju z zakonom, vključno s tistimi, ki jih ni treba hraniti za namene, za katere so bili zbrani in naknadno obdelani;

Potrdilo, da so bile operacije navedene v prejšnjih pismih a) in b) so bili opozorjeni, tudi glede njihove vsebine, tistim, ki so jim bili podatki posredovani ali razširjeni, razen v primeru, ko se ta izpolnitev izkaže za nemogoče ali vključuje uporabo sredstev, ki so očitno nesorazmerna z zaščiteno pravico;

Prekinitev obdelave osebnih podatkov v primerih, ki jih določa zakon;

Prenosljivost osebnih podatkov, to je pravica do prejemanja osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v strukturirani obliki, ki je običajno uporabljena in berljiva z avtomatsko napravo, in ima pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu podatkov brez ovir s strani Lastnik, v mejah, ki jih določa zakon.

Uporabnik (ali druga oseba, na katero obdelava vpliva) ima pravico, da v celoti ali delno ugovarja obdelavi osebnih podatkov iz upravičenih razlogov, tako v primeru, da je obdelava pomembna za namen zbiranja, in v primeru, ko se podatki uporabljajo za reklamne ali tržne namene.

Uporabnik ima tudi pravico vložiti pritožbe v zvezi z zbiranjem in obdelavo osebnih podatkov pri Garantu zasebnosti ali pri katerem koli drugem pristojnem nadzornem organu.

Za vsako komunikacijo v zvezi z zbiranjem ali obdelavo osebnih podatkov in uveljavljanjem svojih pravic se lahko uporabnik (ali druga oseba, na katero obdelava vpliva) obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (“Pooblaščena oseba za varstvo podatkov”) na elektronski naslov: info@rgrservice .com

Ta pravilnik o zasebnosti se redno posodablja. Uporabnikom svetujemo, da si ga občasno ogledajo in preverijo morebitne spremembe.