Odricanje od odgovornosti

Ova Politika privatnosti ima za cilj informirati korisnike (“Korisnike”) ove stranice (“Stranica”) o prikupljanju i obradi njihovih osobnih podataka (“Osobni podaci”), s posebnim obzirom na vrste osobnih podataka na koje obrada utječe, voditelju obrade, svrhama za koje se osobni podaci obrađuju i glavnim jamstvima datim u obrani prava korisnika.

Politika privatnosti sastavljena je u skladu s Uredbom EU “GDPR” (br. 2016/679) i Kodeksom o zaštiti osobnih podataka (Zakonodavna uredba 196/2003), gdje je to kompatibilno, i sa bilo kojom drugom primjenjivom odredbom zakonodavstvo.

Korisnici moraju pažljivo pročitati što je naznačeno u Politici privatnosti; ukoliko se ne slažu sa sadržajem istih, Korisnici se pozivaju da odmah prestanu s pregledavanjem Stranice.

Kao što je bolje naznačeno u nastavku, obrada, komunikacija i širenje osobnih podataka na temelju odredbi zakona iu daljnjim slučajevima dopuštenim primjenjivim zakonodavstvom su rezervirani.

Osobni podaci

Pregledavanje Stranice podrazumijeva prikupljanje i obradu nekih vrsta osobnih podataka Korisnika i/ili drugih zainteresiranih strana ili, stranica izričito zahtijeva od Korisnika da priopći osobne podatke kada potonji aktivira postupak registracije na Stranici. i/ili da izvršiti narudžbu na web stranici. U ovom slučaju, osobni podaci su potrebni ili korisni za pružanje usluga Korisniku.

S vremena na vrijeme je naznačeno kada je priopćavanje osobnih podataka obvezno ili, naprotiv, neobavezno.

Također je moguće da Stranica provodi, izravno ili neizravno, provjere upotrijebljenih instrumenata plaćanja u svrhu sprječavanja nesolventnosti, prijevarnih aktivnosti ili na temelju primjenjivog zakonodavstva protiv pranja novca.

Odbijanje pristanka od strane Korisnika na obradu osobnih podataka u svrhe koje nisu povezane s funkcioniranjem Stranice i/ili zaključivanjem naloga na Stranici neće proizvesti značajne posljedice.

Osobni podaci pohranjuju se i obrađuju na način iu razmjernom i usklađenom trajanju u odnosu na svrhe za koje se podaci prikupljaju i naknadno obrađuju. Osobni podaci koriste se samo kada je to potrebno u svrhu u koju su prikupljeni i naknadno obrađeni.

Nositelj tretmana

Vlasnik obrade osobnih podataka (“Vlasnik”) je:

RGR SERVIS SAS

Via Vesola, 33 – 84131 – SALERNO (SA)

PDV broj i br. Porez: 05430870658

Adresa e-pošte za bilo kakvu komunikaciju u vezi s Politikom privatnosti: info@rgrservice.com

Obrada osobnih podataka odvija se interno u poslovnoj strukturi vlasnika. Slijedom toga, osobne podatke prikupljene u svrhe navedene u Politici privatnosti obrađuje osoblje zaduženo za obradu u obavljanju svojih dužnosti pod izravnim ovlaštenjem Voditelja obrade podataka.

Otkrivanje osobnih podataka

Voditelj obrade prenosi dio osobnih podataka subjektima, uključujući treće strane, koji su uključeni u izvršenje narudžbenica, kako u fazi prodaje tako iu fazi nakon prodaje.

Ovo ne dovodi u pitanje priopćavanje ili širenje osobnih podataka kada to zatraže, u skladu sa zakonom, policijske snage, pravosudna tijela, informatičke i sigurnosne organizacije ili drugi javni subjekti u svrhu obrane ili državne sigurnosti ili prevencije. , utvrđivanje ili suzbijanje upravnim ili kaznenim djelima, te u svakom slučaju kada je priopćavanje ili širenje osobnih podataka propisano zakonom.

U svim ostalim slučajevima, priopćavanje ili širenje osobnih podataka podliježe prethodnom izričitom i nedvosmislenom pristanku zainteresirane strane.

Prava zainteresiranih strana

Svaki korisnik (ili drugi subjekt na koji obrada utječe) ima pravo dobiti potvrdu o postojanju ili nepostojanju osobnih podataka koji se odnose na njega, čak i ako još nije registriran.

Korisnik (ili druga osoba na koju obrada utječe) ima pravo dobiti:

Ažuriranje, ispravljanje ili, kada ste zainteresirani, integracija osobnih podataka;

Otkazivanje, pretvorba u anonimni oblik ili blokiranje osobnih podataka koji se obrađuju suprotno zakonu, uključujući i one koji se ne moraju čuvati u svrhe za koje su prikupljeni i naknadno obrađeni;

Potvrda da su se operacije spominjale u prethodnim slovima a) i b) su upozoreni, također u pogledu njihovog sadržaja, onima kojima su podaci priopćeni ili distribuirani, osim u slučaju kada se to ispunjenje pokaže nemogućim ili uključuje korištenje sredstava koja su očito nerazmjerna zaštićenom pravu;

Obustava obrade osobnih podataka, u slučajevima predviđenim zakonom;

Prenosivost osobnih podataka, tj. pravo na primanje u strukturiranom formatu, koji se uobičajeno koristi i čitljiv automatskim uređajem, osobnih podataka koji se odnose na njega danih vlasniku i ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade podataka bez prepreka od strane Vlasnik, u granicama utvrđenim zakonom.

Korisnik (ili druga osoba na koju obrada utječe) ima pravo prigovoriti, u cijelosti ili djelomično, na obradu osobnih podataka, iz opravdanih razloga, i u slučaju da je obrada relevantna za svrhu prikupljanja, te u slučaju kada se Podaci koriste u reklamne ili marketinške svrhe.

Korisnik također ima pravo uložiti prigovore u svezi prikupljanja i obrade osobnih podataka Jamcu privatnosti ili bilo kojem drugom nadležnom nadzornom tijelu.

Za svaku komunikaciju koja se odnosi na prikupljanje ili obradu osobnih podataka i ostvarivanje svojih prava, korisnik (ili druga osoba na koju obrada utječe) može kontaktirati službenika za zaštitu podataka („Službenik za zaštitu podataka“) na e-mail adresu: info@rgrservice .com

Ova Pravila privatnosti podliježu povremenim ažuriranjima. Korisnicima se savjetuje da ga povremeno pregledavaju kako bi provjerili ima li promjena.